ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກລໍາໄຍມີປະໂຫຍດຫລາຍກ່ວາທີ່ຄິດ

 • ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ສົດຊື່ນ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບປະສາດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ດີຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ເລືອດເປັນຢ່າງຫຼາຍ.
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນຜ່ອງໃສເບິ່ງສົດຊື່ນ.
 • ດີຕໍ່ຜູ້ຍິງທີ່ຫາກໍ່ອອກລູກ.
 • ຊ່ວຍບໍາລຸງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ມ້າມ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາອາການລິດສີດວງທະວານ.
 • ຊ່ວຍຮັກສາໂຣກມາເລເລຍໆ.
 • ຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ ແລະ ຂັບຫນິ້ວ.
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໂຣກຜິວໜັງຕ່າງໆ.

ວິທີນໍາລໍາໄຍມາກິນ.

 • ໃຫ້ນໍາລໍາໄຍແຫ້ງໄປຕົ້ມກັບຂິງສົດ, ຫມາກກະທັນຈີນ ແລະ ນໍ້າຕານສີແດງ ຊ່ວຍແກ້ອາການວິນຫົວ ໄດ້.
 • ກິນລໍາໄຍ ພ້ອມກັບຂິງ, ໝູແດງ ແລະ ເຫຼົ້າ ກິນເພື່ອໃຫ້ຜິວພັນດີມີເລືອດຝາດ.
 • ໃຫ້ນໍາເນື້ອຂອງລໍາໄຍມາຕົ້ມນ້ຳດື່ມເພື່ອຂັບປັດສະວະ ແລະ ຂັບຫນິ້ວ.
 • ໃຫ້ນໍາເນື້ອລໍາໄຍມາຕົ້ມກັບນໍ້າຕານໂດຍໃຊ້ໄຟອ່ອນໆ ຕົ້ມໃຫ້ເປື່ອຍເພື່ອບໍາລຸງເລືອດຫຼື ອາດນໍາໄປດອງກັບເຫຼົ້າປະມານ 100 ມື້ ຊ່ວຍບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ຫຼຸດອາການບວມຂອງຜູ້ຍິງຫຼັງຈາກອອກລູກ.
 • ນິຍົມລໍາໄຍມາປະກອບອາຫານ ຫຼື ໃຊ້ເປັນຢາສພໝຸນໄພ.