ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກຮຸ່ງ

ນອກຈາກຈະແຊບແລ້ວຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍແລ້ວມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຫຸ່ງກັນດີກວ່າວ່າມັນມີ ຫຍັງແນ່…?
• ມີສ່ວນກະຕຸ້ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແມ່ມີນ້ຳນົມຫຼາຍຂຶ້ນ
• ມີສ່ວນຊ່ວຍຂະຫຍາຍບຳລຸງປະສາດ ແລະ ສະໝອງ
• ເປັນຢາຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂຣກຫນິ້ວໃນລະບົບຍ່ຽວ
• ຊ່ວຍໃຫ້ມີຜິວດີສົດໃສຢູ່ສະເໝີ
• ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກກ່ຽວກັບຕັບ
• ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໃຈໃຫ້ແຂງແຮງ