ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກເຂືອເຜາະ ຕ້ານມະເຮັງ ແລະ ປິ່ນປົວໂຣກເບົາຫວານ

ງານວິໄຈນາໆຊາດລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ 1967-1955 ພົບວ່າ: ໝາກເຂືອເຜາະມີລິດຫຼຸດການບີບຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນ, ຕ້ານມະເຮັງ, ບຳລຸງຫົວໃຈ ແລະ ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ. ຈາກການຄົ້ນພົບວ່າໃນໝາກເຂືອເຜາະມີໄກລໂຄອັນລອຍ

ໂຊລາມາຈີນ, ໂຊລານິນ ແລະ ອັນຄາລອຍໂຊລາໂຊດິນ ທີ່ປາສະຈາກນ້ຳຕານ. ການທົດສອບຕ້ານຈຸລັງມະເຮັງຂອງສານເຫຼົ່ານີ້ພົບວ່າ:ທຸກຕົວມີລິດຕ້ານການຈະເລີນຂອງຈຸລັງມະເຮັງ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ງານວິໄຈຢູ່ແຄ້ວນໂອຣິສສາໃນປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ສານສະກັດຂອງໝາກເຂືອເຜາະ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງໝູທີ່ເປັນເບົາຫວານ ອະລັອກຊານພົບວ່າ: ປະສິດທິພາບຂອງສານສະກັດນ້ຳໝາກເຂືອເຜາະໃນການຫຼຸດປະລິມານນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ຜົນໄດ້ດີເທົ່າກັບການໃຊ້ຢາກຼິເບນຄລາໄມ(Glibenclamide) ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມພົບວ່າ: ສານສະກັດດັ່ງກ່າວອອກລິດຄ້າຍຄືກັບ ອິນຊູລິນ ໂດຍຊ່ວຍເສີມການໃຊ້ກລູໂຄສຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ

ຜົນໃນທາງບວກຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕັບອ່ອນ ແລະ ບໍ່ມີພິດຕໍ່ສັດທົດລອງແຕ່ຢ່າງໃດ.