ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໂມ

ໝາກໂມຈັດເປັນພືດໃນຕະກູນດຽວກັນກັບແຄນຕາລຸບ ໝາກແຕງ ເຊິ່ງນັກພືດສາດຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນວົງແຕງ ເປັນຫມາກໄມ້ທີ່ມີນ້ຳປະກອບຢູ່ໃນປະລິມານຫລາຍຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເຢັນກິນແລ້ວຫວານສົດຊື່ນສຳລັບປະໂຫຍດຂອງໝາກໂມນັ້ນກໍແມ່ນຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ້ຄໍແຫ້ງ ຮັກສາບາດແຜໃນປາກເປັນຕົ້ນ ແລະຍັງເປັນຫມາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບອີກດ້້້ວຍເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຫລາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ວິຕາມິນບີ ແຄລຊຽມ ເຫລັກແມັກນິຊຽມ ໂພແທັດຊ່ຽມ ຟອສຟໍຣັດເປັນຕົ້ນ.

ໝາກໂມມີສານອີກຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນກໍຄື ຊິດຣູໄຣ ເຊິ່ງຈະພົບສານນີ້ໃນເປືອກຫລາຍກວ່າສ່ວນຂອງເນື້ອດັ່ງນັ້ນການກິນໝາກໂມ ທີ່ມີສ່ວນເປືອກຂາວໆ ຕິດມາດ້ວຍກໍຈະເປັນປະໂຫຍດທີ່ມີດີຫລາຍກວ່າທີ່ຈະກິນແຕ່ເນື້ອສົດໆ ສຳລັບປະໂຫຍດຂອງສານນີ້ຄື ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດ ດີຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.