ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໂມ

ນໍ້າຄັ້ນຈາກໝາກ ແກ້ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ປາກເປັນແຜ ຂັບປັດສະວະ ແກ້ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນ

ເປືອກໝາກ ແກ້ຮ້ອນໃນ ກະຫາຍນໍ້າ ປາກ ແລະ ລີ້ນເປັນແຜ ຂັບປັດສະວະ ແກ້ບວມນໍ້າ

ແກ່ນ ຫຼໍ່ລື່ນລຳໄສ້ ແກ້ກະເພາະປັດສະວະອັກເສບ ຫລຸດຄວາມດັນໂລຫິດ ແກ້ປວດຮາກເປັນເລືອດໄອຊຳເຮື້ອໄດ້

ຮາກ ແລະ ໃບ ແກ້ບິດ ທ້ອງເສຍ

ວິທີ ແລະ ຂະໜາດທີ່ໃຊ້

ໝາກແກ່ ຄັ້ນເອົານໍ້າຈາກເນື້ອໃນກິນຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ເປືອກໝາກ ໃຊ້ເປືອກແຫ້ງໜັກ 10-30 ກຣັມ ຕົ້ມນໍ້າກິນ ຫຼື ບົດເປັນຜົງປະສົມນໍ້າກິນ ຫຼື ໃຊ້ທາພາຍນອກ ໃຊ້ເປືອກແຫ້ງເຜົາເປັນຖ່ານບົດເປັນຜົງ ໃຊ້ອັດແຂ້ວ ແກ້ເຈັບແຂ້ວ

ແກ່ນໃນ ໃຊ້ແກ່ນສົດໜັກ10-15 ກຣັມຕົ້ມນໍ້າກິນ ຫຼື ຂົ້ວໃຫ້ສຸກແລ້ວກິນກໍ່ໄດ້

ຮາກ ແລະ ໃບ ໃຊ້ສົດໆໜັກ 60-90 ກຣັມຕົ້ມນໍ້າກິນ ແກ້ບິດ ຫຼື ຖອກທ້ອງ

ຕຳລັບຢາ

  1. ແກ້ຮ້ອນຈັດ ລີ້ນຄໍແຫ້ງ ວິນຫົວ ນອນບໍ່ຫຼັບ ເວົ້າບໍ່ອອກ ຄັ້ນນໍ້າໝາກໂມໃຫ້ກິນ
  2. ແກ້ຖອກທ້ອງໃນລະດູ ໃຊ້ໝາກໂມ 1 ໜ່ວຍ ປາດເປັນ 10 ສ່ວນ ແບ່ງເອົາມາ 1 ສ່ວນຮວມກັບກະທຽມ 7 ກີບ ໃຊ້ເຈ້ຍຫໍ່ 7-9 ຊັ້ນ ເອົາດິນປົກໃຫ້ແຈບ ໃສ່ກະບອກໄມ້ໄຜ່ເຜົາໃຫ້ແຫ້ງນໍາມາບົດເປັນຜົງປະສົມກັບນໍ້າກິນ
  3. ແກ້ຖືກໄຟ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກ ໃຊ້ໝາກໂມທີ່ແກ່ເອົາແກ່ນອອກ ເອົາເນື້ອໃນຄັ້ນເອົານໍ້າໃສ່ຕຸກເກັບໄວ້ 3-4 ເດືອນຈົນມີລົດຊາດສົ້ມເກັບເອົາໄວ້ໃຊ້ແກ້ບາດແຜຖືກຄວາມຮ້ອນລວກ ໂດຍໃຊ້ນໍ້າເກືອເຢັນໆ ລ້າງບາດແຜໃຫ້ສະອາດກ່ອນ ແລ້ວໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມນໍ້າໝາກໂມສົ້ມນີ້ພອກແຜມື້ລະຫຼາຍໆເທື່ອ ແຜທີ່ຖືກຄວາມຮ້ອນລວກລະດັບ  1 (ຜີວໜັງແດງຄືແດດເຜົາ) ແລະ ແຜລະດັບ 2 (ຜີວໜັງໂພງ ແລະ ລອກ) ຈະເຊົາພາຍໃນ 1 ອາທິດ ແຜລະດັບ3 (ຜິວໜັງຫຼຸດລອກກິນເລິກເຖິງເນື້ອເຫຍື້ອໃຕ້ຜິວໜັງ) ຈະເຊົາພາຍໃນ 2 ອາທິດ
  4. ແກ້ໄຕອັກເສບ ບວມນໍ້າ ໃຊ້ເປືອກໝາກໂມແຫ້ງມາໃໝ່ໆ ໜັກ 40 ກຣັມ ຮ່ວມກັບຮາກຫຍ້າຄາສົດໜັກ 60 ກຣັມ ຕົ້ມນໍ້າແບ່ງກິນ 3 ເທື່ອ ໃນ 1 ມື້
  5. ຄົນທີ່ນັ່ງດົນໆ ແລ້ວເຈັບເເອວ ຍືດຫົວໂຕບໍ່ໄດ້ ໃຊ້ເປືອກໝາກໂມຂຽວໆ ມາຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ໃນບ່ອນຮົ່ມບົດເປັນຜົງປະສົມເກືອກິນ