ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໄມ້ບໍາລຸງເລືອດ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຜິວພັນດີມີເລືອດຝາດ ງາມແບບທຳມະຊາດ

– ໝາກໂມ: ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ໝາກໂມພຽງເຄິ່ງໜ່ວຍເປັນຜົນດີຕໍ່ລະບົບໄຫລວຽນຂອງເລືອດຊ່ວຍໃຫ້ມີເລືອດຝາດ

– ກ້ວຍ: ກ້ວຍອຸດົມໄປດ້ວຍທາດແມັກນີຊຽມ ຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວທີ່ຂາວຊີດໃຫ້ກັບມາເຕັ່ງຕຶງມີເລືອດຝາດ

– ໝາກພິລາ: ຊ່ວຍກັກເກັບເຊວເມັດເລືອດແດງ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນສົດຊື່ນ ຊຸ່ມຂຶ້ນ

– ສະຕໍເບີຣີ່: ວິຕາມິນຊີຈະຊ່ວຍບໍາລຸງເຊວເມັດເລືອດແດງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜິວພັນພາຍນອກເບິ່ງລຽບນຽນ ເຕັ່ງຕຶງ ແລະ ມີເລືອດຝາດ

– ໝາກມັງກອນ: ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຣຕີນ ຊ່ວຍຟື້ນຟູຮ່ອງຮອຍຜິວໃຫ້ກັບມາລຽບນຽນ