ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໄມ້ເມືອງຮ້ອນສັບພະຄຸນສຸດຍອດບໍ່ແພ້ໃຜ.

ໝາກນັດລົດອາການອັກເສບ: ທີ່ຊ່ວຍຍ່ອຍໂປຣຕີນໄດ້ດີ ຊື່ງມີຄຸນສົມບັດ ຄ້າຍຄືຢາແອນໄພຣີນຊື່ງຊ່ວຍລົດອາການອັກເສບ.

ກ້ວຍຊ່ວຍຄາຍຄຽດ: ກ້ວຍປຽບໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ 6 ພຽງແຕ່ໝາກດຽວກໍ່ໃຫ້ວິຕາມິນບີ 6 ຫຼາຍຖິງ 1 ໃນ 3 ຂອງປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຕໍ່ມື້ແລ້ວ.

ໝາກມ່ວງສຸກຫຼຸດໂອກາດສ່ຽງມະເຮັງເຕົ້ານົມ: ໝາກໄມ້ສີເຫຼືອງໆຢ່າງ ‘ໝາກມ່ວງສຸກ’ ອຸດົມໄປດ້ວຍ ‘ແຄໂຣທີນອຍ’ ທີ່ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດມະເຮັງຫຼາຍຊະນິດ.

ໝາກເງາະແກ້ຖອກທ້ອງເສີມພູມຄຸ້ມກັນ: ປຽບໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ ທາດເຫຼັກ ແມງການິດ ສາມາດແກ້ອາການຖອກທ້ອງຊະນິດຮຸ່ນແຮງໄດ້.

ໝາກເຟືອງຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ: ໝາກເຟືອງສົດລູກປານກາງໃຫ້ພະລັງງານພຽງ 28 ແຄລໍຣີ ແຖມຍັງໃຫ້ໂພແທຊຽມໄຟເບີ ແລະ ວິຕາມິນຊີສູງ.

ລຳໄຍບໍາລຸງຫົວໃຈປາບອາການເຈັບ: ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ນໍ້າຫຼາຍເຖິງ 80% ແລະ ຍັງມີສານອາຫານດີໆຢ່າງໂປຣຕີນຄາໂບໄຮເດດ ແຮ່ທາດ ວິຕາມິນອີກບໍ່ໜ້ອຍຈື່ງຊ່ວຍປາບພະຍາດໄດ້ສາລະພັດ.

ໝາກຂຽບຮັກສາຜີວໜັງ: ມີໄຟເບີສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ຍັງມີວິຕາມິນຊີສູງເຖີງ 60%.

ໝາກມີ້ບໍາລຸງສາຍຕາ: ສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍດູແລສະໝອງ ລະບົບປະສາດ ເສີມພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ.