ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ມີປະໂຫຍດ

ໝາກໄມ້
ລິ້ນຈີ່ ມີວິຕາມິນບີ 1 ແລະ ບີ 2 ແລະ ວິຕາມິນຊີ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກເໜັບຊາ ປ້ອງກັນໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ຊ່ວຍບໍາລຸງມ້າມ ບໍາລຸງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ບໍາລຸງລະບົບປະສາດ ແລະ ຍັງແກ້ອາການຖອກທ້ອງໄດ້ອີກດ້ວຍ


ຜັກ
ເຫັດຫລິນຈື່ ມີຊັບພະຄຸນຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດມະເຮັງ ບໍາລຸງຕັບ ບໍາລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປັນຫາເລື່ອງຫຼອດເລືອດແຂງຕົວ ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ນໍ້າຕານໃນເລືອດ ຄໍເລດເຕີຣໍ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ