ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ໝາກໄມ້ 5 ຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ຄາຍຄຽດໄດ້ຢ່າງເຫັນຜົນ

ໝາກລະແຊ້ງ: ຊ່ວຍສ້າງໂດປາມິນ ແລະ ອະດີນາລິນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕ ແລະ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ ແລະຫົວໃຈອີກດ້ວຍ

ໝາກກ້ຽງ: ມີວິຕາມິນຊີຊ່ວຍໃຫ້ສົດຊື່ນ

ເບີຣີ່: ອຸດົມໄປດ້ວຍສານແອນຕີ້ອອກຊິເດນ ທີ່ຊ່ວຍລົດອາການຄຽດໄດ້ຢ່າງດີ

ໝາກພ້າວ: ດື່ມແລ້ວສົດຊື່ນ ມີກົດໄຂມັນແບບພິເສດ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີ

ກ້ວຍ: ອຸດົມດ້ວຍນໍ້າຕານທໍາມະຊາດ ຊູໂຄສ ກູໂຄສ ຟຸດໂທສ ຊ່ວຍຄາຍອາລົມຫງຸດຫງິດ ຄາຍຄຽດ