ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

 ນໍ້າກະທິສົດ ກັບສັບພະຄຸນເບີ່ງແຍງຜີວໜັງ.

  1. ເປັນຄືດັ່ງຄີມບໍາລຸງຜີວ: ຖອກນໍ້າກະທິສົດໃສ່ກັບນໍ້າໃນອ່າງ ແລະ ແຊ່ສັກພັກໜື່ງ ຜີວກາຍຈະລຽບນຽນຊຸ່ມຊື່ນ ບໍ່ແຫ້ງກ້ານ
  2. ດັ່ງຜະລິດຕະພັນລົບເຄື່ອງສຳອາງ: ປະສົມກະທິກັບນໍ້າມັນໝາກພ້າວ ຫຼື ເບບີ້ອອຍ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1:2 ເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດໃບໜ້າ ນອກຈາກເຮັດຄວາມສະອາດຈົນໝົດແລ້ວຍັງບໍ່ຖີ້ມຄາບເຄື່ອງສຳອາງຕົກຄ້າງໃນຮູຂຸມຂົນຜີວບໍ່ແຫ້ງນໍາອີກ
  3. ບໍາບັດຜີວໄໝ້ຈາກແດດ: ພຽງໃຊ້ກະທິທາລົງເທີງຜີວທີ່ໄໝ້ແດດຄ່ອຍໆ ຈະຊ່ວຍລົດຮອຍແດດ ຜ່ອນຄາຍອາການເສບ
  4. ປ້ອງກັນຮີ້ວຮອຍ: ໃນກະທິມີ Copper ແລະ Vitamin C ຊ່ວຍໃຫ້ຜີວຍືດຍຸ່ນ ພຽງແຕ່ແຕ້ມກະທິໄປທາບາງໆເທີ່ງຜີວໜ້າເປັນປະຈຳ ໜັງໜ້າກໍ່ຍາກແກ່ການເກີດຮີ້ວຮອຍ
  5. ບັນເທົາພະຍາດຜີວໜັງບາງຊະນິດ: ຢ່າງພະຍາດສະເກັດເງີນ, ພະຍາດເຮື້ອນກວາງ ຫຼື ຄົນທີ່ມີຜີວແຫ້ງ ຊະໂລມນໍ້າກະທິສົດຊ່ວຍລົດອາການໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ