ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນໍ້າຮາກບົວເພື່ອສຸຂະພາບ

ເອົາຮາກບົວສົດມາ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ເລືອກຊະນິດທີ່ອວບຂາວ ໃຊ້ສັນມີດຂູດອອກ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຊອຍເປັນແວ່ນໆຕາມຂວາງໃສ່ໝໍ້ ໃສ່ນໍ້າພໍປະມານ ຕົ້ມປະມານ 10-15 ນາທີ ຫາກຕົ້ມດົນເກີນໄປນໍ້າຈະບໍ່ໃສ ຈະມີສີແດງ ແລ້ວນເອົາກາກຮາກບົວອອກໃສ່ນໍ້າຕານພໍຫວານ ຫຼື ຫວານຕາມໃຈມັກໃຊ້ດື່ມຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນກໍ່ໄດ້(ກາກຮາກບົວທີ່ໃຊ້ຕົ້ມແລ້ວນໍາໄປຄົນໃສ່ນໍ້າຕານໃຊ້ກິນເປັນເຂົ້າໜົມ ຮັບປະທານຫຼີ້ນ)

ສັບພະຄຸນ

ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຮ້ອນໃນ ແກ້ໄອ ແກ້ກະຫາຍນໍ້າ ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄອ ໃຫ້ໃຊ້ຮາກບົວສົດຕໍາຄັ້ນນໍ້າດື່ມໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະສົມນໍ້າຕານ