ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

 ຜັກຫວານປ່າອຸດົມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ

 • ຜັກຫວານສາມາດນໍາມາປຸງອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ແກງສົ້ມ ແກງຈືດ ເປັນຕົ້ນ
 • ນິຍົມນໍາຜັກຫວານມາເປັນແກ້ມອາຫານຣົດຈັດຈຳພວກ ຕໍາ ແລະ ລາບ ຫຼື ຈໍ້າກັບແຈ່ວໄດ້ທຸກຊະນິດ
 • ປະໂຫຍດຂອງຜັກຫວານປ່າ ຄົນບູຮານນິຍົມນໍາມາເຮັດຢາສະໝຸນໄພເພື່ອຮັກສາພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
 • ມີໂປຣຕີນ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ໃຍອາຫານສູງ ຊ່ວຍຫລຸດອາການເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ
 • ຮາກຜັກຫວານປ່າ ສາມາດນໍາມາຕົ້ມເພື່ອແກ້ອາການປວດມົດລູກ ແລະ ແກ້ດີພິການ
 • ແກນຕົ້ນຜັກຫວານສາມາດນໍາມາຕົ້ມຮັບປະທານແກ້ອາການປວດຕາມຂໍ້
 • ແກ້ຮ້ອນໃນກະຫາຍນໍ້າ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສືກຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນ
 • ຜັກຫວານອຸດົມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ສຳຄັນ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດມະເຮັງເຊັ່ນ ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ສານປະກອບຟິນອາລິກ
 • ຊ່ວຍຫລຸດອາການໄຂ້ ເຮັດໃຫ້ໄຂ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ
 • ປະໂຫຍດຂອງຜັກຫວານປ່າ ນໍາມາເຮັດຊາຜັກຫວານປ່າ ດື່ມແກ້ຮ້ອນໃນ ແລະ ຕ້ານສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ
 • ຜັກຫວານປ່າມີປະໂຫຍດແກ້ອາການກະສັບກະສ່າຍ
 • ຜັກຫວານປ່າມີແຄວຊຽມ ແລະ ຟອດຟໍຣັດສູງ ມີປະໂຫຍດຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ
 • ນິຍົມນໍາມາເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຢາແຜນບູຮານເພື່ອແກ້ທາດໄຟ
 • ປະໂຫຍດຂອງຜັກຫວາານປ່າຊ່ວຍເພີ່ມນໍ້ານົມແມ່ຫຼັງການເກີດລູກໄດ້ໂດຍນໍາມາຕົ້ມຮ່ວມກັບຕົ້ນນົມສາວ
 • ໃບ ແລະ ຮາກສາມາດນໍາມາຕໍາເພື່ອຮັກສາບາດແຜໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ