ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

10 ປະໂຫຍດນ້ຳມັນໝາກກອກ

  1. ຄວບຄຸມຄໍເລສເຕີຣອນ
  2. ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການເຜົາຜານອາຫານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
  3. ຕ້ານພາວະຄວາມເສື່ອມຖອຍຂອງສະໝອງ
  4. ດີຕໍ່ລະບົບການໝູນວຽນເລືອດ
  5. ປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ກະເພາະອາຫານ
  6. ປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກອ່ອນ
  7. ຫລຸດພາວະສ່ຽງຕໍ່ໂຣກມະເຮັງ
  8. ປະໂຫຍດຕໍ່ລະບົບນໍ້າບີ
  9. ຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວ
  10. ຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນຜົມ