ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

10 ພືດບໍາລຸງນໍ້ານົມທີ່ແມ່ຄວນຮູ້

  1. ໝາກປີ: ບໍາລຸງເລືອດ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງນໍ້ານົມ
  2. ໃບຜັກອີ່ຕູ່: ຊ່ວຍຂັບລົມ, ຂັບເຫື່ອ
  3. ໝາກຮຸ່ງ: ບໍາລຸງເລືອດ, ກະດູກ, ສາຍຕາ
  4. ຜັກອີ່ຮຸມ: ມີແຄນຊຽມສູງ ຊ່ວຍເສີມກະດູກ
  5. ຜັກຕໍານິນ: ຊ່ວຍເພີ່ມການໄຫລວຽນຂອງເລືອດໃຫ້ມີນໍ້ານົມຫລາຍຂຶ້ນ
  6. ໃບກະເພົາ: ຊ່ວຍບໍາລຸງນໍ້ານົມເລືອດ ກະດູກ ສາຍຕາ ຜົມ ແລະປະສາດ
  7. ໝາກອຶ: ເສີມສ້າງຄໍລາເຈນໃຕ້ຜິວໜັງ

8.ດອກຜັກບົ່ວ(ກຸຍຊ່າຍ): ແກ້ທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້ ຂັບລົມ

  1. ຂີງ: ຊ່ວຍຂັບລົມ ແກ້ປວດຮາກ, ຂັບເຫື່ອ
  2. ພິກໄທ: ຊ່ວຍຂັບລົມ ຂັບເຫື່ອ ເຮັດໃຫ້ນໍ້ານົມໄຫລໄດ້ດີ