ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

3 ເມືອງ ແຂວງຜົ້ງສາລີປະສົບບັນຫາການສົ່ງອອກພືດລະດູແລ້ງ

3 ເມືອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄື: ຍອດອູ, ບຸນເໜືອ ແລະ ບຸນໃຕ້ ກຳລັງປະສົບບັນຫາການສົ່ງອອກພືດລະດູແລ້ງໄປປະເທດຈີນ ເນື່ອງຈາກຝ່າຍຈີນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານທ້ອງຖິ່ນປ່າຄາຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 8.000 ຢວນ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກພືດລະດູແລ້ງຂອງປະຊາຊົນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານ ວິສັນ ວົງນະຄອນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ກຳນົດເອົາເມືອງ ຍອດອູ, ບຸນເໜືອ ແລະ ເມືອງ ບຸນໃຕ້ ເປັນເມືອງຜະລິດກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ ເນື່ອງຈາກມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນ. ເນື່ອງຈາກລະດູຝົນຜ່ານມາ, ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ, ບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ກໍ່ຄື ຂອງ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ 13 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດລະດູແລ້ງທົດແທນຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນຂະບວນກ້ວາງຂວາງຫລາຍໃນປີນີ້, ໃນນີ້ ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ໝາກອຶ, ໝາກເຜັດ, ຖົ່ວເບີ, ຖົ່ວຍາວ, ຖົ່ວແປ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົ່ວອື່ນໆ; ຄາດວ່າຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງລວມທັງໝົດຂອງທັງ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ຈະບັນລຸປະມານ 10.000 ໂຕນ ແຕ່ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງພົບກັບບັນຫາ ເນື່ອງຈາກຝ່າຍຈີນອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນຜ່ານດ່ານທ້ອງຖິ່ນປ່າຄາຢູ່ເມືອງ ບຸນເໜືອ ໃນມູນຄ່າບໍ່ໃຫ້ເກີນ 8.000 ຢວນ ເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຕ້ອງການສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າເກີນນີ້ ແມ່ນຕ້ອງຂົນສົ່ງຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ຫານຢູ່ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ຫານ ນອກຈາກເສັ້ນທາງບໍ່ດີແລ້ວ ຍັງມີໄລຍະທາງໄກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງສູງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າເພື່ອລໍຖ້າການກວດກາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ດ່ານຕື່ມອີກ.
ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ບັນດາຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄື: ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງພາສີ ພວມເລັ່ງເຈລະຈາກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຈີນ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການສົ່ງອອກພືດລະດູແລ້ງຂອງປະຊາຊົນທັນກັບລະດູການ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງສົມຄວນຍ້ອນປູກພືດແລ້ວບໍ່ມີບ່ອນສົ່ງອອກ.

ຂ່າວ:ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ