ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເກັບລາຍຮັບບໍ່ເຖີງຄາດໝາຍ

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສູງ, ບັນຫາລວມແມ່ນຍັງເປັນແຜນທີ່ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂສະພາບຝືດເຄືອງທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍສົກປີງົບປະມານຜ່ານມາ ແລະ ຍັງເປັນແຜນຂາດດູນສູງ, ລາຍຮັບບໍ່ກຸ້ມລາຍຈ່າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງເຖິງ 50 ກວ່າ% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ, ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດ, ພ້ອມທັງຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍການຈັດແບ່ງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ມອບໃຫ້ບັນດາພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງນໍາໄປສ້າງເປັນແຜນຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມກອບເພດານ, ພ້ອມທັງກໍານົດລະບຽບຫຼັກການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນທ່ຽງທາງດ້ານງົບປະມານ-ການເງິນໄດ້ຢ່າງຖ່ວງທັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງຕາມຄາດໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ຄໍາບູ່ ທອງວັນນາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດບໍ່ເຖີງຄາດໝາຍເຊັ່ນ: ລວມຍອດແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ 961,69 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 303,70 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,07 %, ຂອງແຜນ 6 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 31,58% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນລຸດລົງ 1,04%, ໃນນັ້ນແຜນລາຍຮັບສູນກາງ 708,55 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 236,58 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 50,02% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນ, ແຜນລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ 253,13 ຕື້ກີບ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້  67,12  ຕື້ກີບ, ​ເທົ່າ​ກັບ 50,21% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 26,52% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນລຸດ 8,71%, ສໍາລັບດ້ານລາຍຈ່າຍແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 162,66 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 29,68% ຂອງແຜນການປີ, ທ່ານ ຄໍາບູ່ ທອງວັນນາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສາເຫດທີ່ເກັບລາຍຮັບບໍ່ເຖີງຄາດໝາຍ ແມ່ນຍ້ອນ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກບັນດາຂະແໜງການບໍລິຫານວິຊາການ, ພາສີທີ່ດິນ, ລາຍຮັບວິຊາການ-ກອງທຶນ,ລາຍຮັບທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ແມ່ນລຸດລົງ ແລະ ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່, ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນ, ຄວາມ​ເປັນເຈົ້າການຂອງພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງຮອດຄັ້ນເມືອງຍັງບໍ່ທັນດີ, ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ທ່ວງທັນກັບເວລາ,  ສະນັ້ນໃນແຜນຄາດຄະເນ 2 ເດືອນຂ້າງໜ້າຈະຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການຢ່າງລະອຽດເພື່ອສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

 

ໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ