ມື້ທີສາມ ຂອງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ IX ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມິນາ 2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ສືບຕໍ່ ຮັບຟັງການສະເໜີບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ການການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ ແລະທິດທາງແຜນການການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານ 5 ປີ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງ ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕະ ການສະກັດກັ້ນ ດ້ວຍກົນໄກການປະສານສົມທົບແຕ່ຫົວທີຢ່າງເປັນລະບົບ. ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນໄດ້ວ່າການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫລັກການດີຂຶ້ນ, ບັນດາຄໍາສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີອາຍາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫລັກການ; ສໍານວນຄະດີອາຍາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ 49.181 ເລື່ອງ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກວມ 98,62% ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ໃນນັ້ນ, ຄໍາຖະແຫລງ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງໃຫ້ສານພິຈາລະນາກວມເຖິງ 63,14% ຖ້າທຽບໃສ ປີ 2011-2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 13%, ສົ່ງໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ່ 29,75%; ໄດ້ຖະແຫລງຄະດີຕໍ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ 30.064 ເລື່ອງ, ມີຄະດີຂໍລົບລ້າງກວມ 41,84%; ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຮື້ຟື້ນກ່ຽວກັບຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 1.187 ເລື່ອງ. ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ; ຄໍາແນະນໍາຮ່ວມ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຈໍານວນໜຶ່ງ.
ພາບ: ຕາລີເຊຍ
Loading...