ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

5 ສະໝຸນໄພດີທ໋ອກລໍາໄສ້

1.ໝາກຂາມແຂກ: ເພີ່ມການບີບຕົວຂອງລໍາໄສ້

2.ກະຈຽບ: ຂັບກາກຂອງເສຍໃນລໍາໄສ້

3.ເກັກຮວຍ: ເພີ່ມຄວາມຫອມຂັບສານພິດໃນຮ່າງກາຍ

4.ກະທັນຈີນ: ກາກໄຍສູງ ລ້າງລຳໄສ້ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ

5.ໃບເຕີຍ: ເພີ່ມຄວາມຫອມແກ່ເຄື່ອງດື່ມ