ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ອຸດົມໄຊ ສ້າງລາຍຮັບຈາກວຽກງານກາທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ 4 ລ້ານກວ່າໂດລາ

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົນປີ 2018 ນີ້ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ,ເປັນລະ ບົບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍອີງທິດທາງແຜນການທີ່ແຂວງ ກໍຄື ກະຊວງກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງສາມາດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແລະ ພັກເຊົ່າຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໄດ້ທັງຫມົດ 72,222 ເທື່ອຄົນ,ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງໄດ້ທັງຫມົດ 4 ລ້ານກວ່າ ໂດລາສະຫະລັດ.

ອີງຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງແຂວງ ເຫັນວ່າ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ,ພັດທະນາແລະຍົກລະດັບຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍອີງໃສ່ທິດທາງແຜນການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ລວມທັງທ່າແຮງທີ່ມີຂອງແຂວງ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວແລະພັກເຊົ່າ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງລາຍຮັບຈາກວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຕົວເລກສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ. ປັດຈຸບັນ ທາງແຂວງໄດ້ມີການສຳຫຼວດບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ທົ່ວແຂວງ ມີສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ 106 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດມີ 54 ແຫ່ງ,ປະຫວັດສາດມີ 12 ແຫ່ງ ແລະ ວັດທະນະທຳມີ 40 ແຫ່ງ ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລ້ວ 33 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງແຂວງຍັງໄດ້ຈັດງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ງານບຸນກິນຈຽງເຜົ່າມົ້ງ,ບຸນປີໃຫມ່ເຜົ່າກຶມມຸ,ບຸນເຜົ່າຫໍ້ ແລະ ບຸນປີໃຫມ່ລາວ ພ້ອມທັງຮັບຮອງເອົາ ວັດ ແລະ ອົງພະເຈົ້າສິງຄຳ ເມືອງຫຼາ ເປັນມໍລະດົກຂອງແຂວງ. ສ່ວນການບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຖານທີ່ພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ສາມາດຮັບຮອງແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງທັງຫມົດນັ້ນ ເປັນເງື່ອນໄຂດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກເຊົ່າຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງໄດ້ທັງຫມົດ 4 ລ້ານກວ່າໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການເທົ່າກັບ 33%.

ສ່ວນທິດທາງແຜນການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ທາງແຂວງຈະໄດ້ພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອດຶງດູຸດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກເຊົ່າຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.

ບົດຈາກ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ