ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

6 ເລື່ອງທີ່ສາວໆຄວນເຮັດຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

  1. ເລືອກອາຫານທີ່ເປັນມິດ: ເລືອກກິນປາ, ໝາກໄມ້, ຜັກ, ຖົ່ວເຫລືອງ, ທັນຍາພືດຂັດສີໜ້ອຍ, ຊາຂຽວ.
  2. ກວດເຕົ້ານົມເປັນປະຈໍາ: ກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົນເອງທຸກເດືອນ ແລະໃຫ້ແພດກວດທຸກໆ 3 ປີ ຫລັງອາຍຸ 40 ປີໄປແລ້ວ (ອາດຈະໄວກ່ວານີ້ຫາກແມ່ ຫລື ເອື້ອຍ, ນ້ອງສາວເຄີຍປ່ວຍດ້ວຍໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມ)ໃຫ້ໄປກວດເຕົ້ານົມ ແລະເຮັດແນນໂນແກຣນທຸກປີ.
  3. ຮັກສານໍ້າໜັກໃຫ້ພໍດີ: ບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍຈົນເກີນໄປເພື່ອເພີ່ມຄວາມແມ້ນຍໍາໃນການເຮັດແນນໂນແກຣນ.
  4. ກິນອາຫານເສີມ: ຄວບຄຸມລະດັບເອສໂຕຣເຈນ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງໄດ້.
  5. ອອກກໍາລັງກາຍ: ອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກມະເຮັງໄດ້ 30% ເຖິງ 40%.
  6. ຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດ: ຢູ່ຫ່າງຈາກສານພິດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ງົດແອລກໍຮໍ ບໍລິຫານຄວາມຄຽດ.