ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

7 ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າເຜິ້ງ

  1. ຊ່ວຍເພີ້ມພະລັງງານ:ກິນນໍ້າເຜິ້ງໃນຕອນເຊົ້າຈະຊ່ວຍເພີ້ມພະລັງງານໃຫ້ສົດຊື່ນໄດ້ຕະຫລອດວັນ
  1. ເປັນຢາຮັກສາ:ແກ້ຫວັດ, ເຈັບຄໍ, ອາການໄອ ພຽງປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນດື່ມກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຊຸ່ມຄໍ
  1. ເອົາມາເສີມຄວາມງາມ:ນໍາມາມາກໜ້າຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຜິວພັນອ່ອນເຍົາ
  1. ປະສົມໃນອາຫານສັດ: ໃຊ້ປະສົມໃນອາຫານງົວ ຊ່ວຍໃຫ້ງົວໃຫຍ່ໄວ ມີນໍ້ານົມຫລາຍ ແລະ ນໍ້າໜັກດີ
  2. ຊ່ວຍຖະໜອມອາຫານ:ເອົານໍ້າເຜິ້ງໄປປະສົມກັບອາຫານໝັກດອງ ເພື່ອໃຫ້ເກັບອາຫານຊະນິດນັ້ນໄວ້ໄດ້ດົນ
  1. ຫລຸດຄວາມມັນ ແລະ ກໍາຈັດລັງແຄ:ປະສົມນໍ້າເຜິ້ງເຈືອຈາງກັບນໍ້າອຸ່ນ ແລ້ວທາໃສ່ໜັງຫົວໃຫ້ທົ່ວຖິ້ມເອົາໄວ້ແລ້ວລ້າງອອກ
  1. ບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸ:ສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງ 3,000 ປີ ໂດຍບໍ່ບູດບໍ່ເນົ່າ