ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

7 ຜັກ ໝາກໄມ້ ປ້ອງກັນໂຣກກະດູກ

ກະລໍ່າປີ: ມີທັງແຄນຊຽມ ຟອສຟໍຣັສ ວິຕາມິນເອ ຊີ ກົດຟໍລິກ ເຫລັກ ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ແລະໂພແທສຊຽມ.

ກ້ວຍ: ມີທັງແຄນຊຽມ ແລະໂພແທສຊຽມ ລວມທັງວິຕາມິນ ບີ1 ວິຕາມິນ ບີ2 ວິຕາມິນຊີ ແລະ ສານອາຫານອື່ນໆອີກຫລາຍ.

ບ໊ອກໂຄລີ: ອຸດົມດ້ວຍແຄນຊຽມ ແມງການິສ ໂພແທສຊຽມ ຟອສຟໍຣັສ ແມກນີຊຽມ ເຫລັກ ລວມເຖິງ ວິຕາມິນເອ ຊີ ແລະ ເຄ ຊຶ່ງໃຫ້ຜົນໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຣກມະເລັງ ແລະຊ່ວຍປັບໃຫ້ເອັສໂຕເຈນສ່ວນເກີນໃນຮ່າງກາຍຫລຸດນ້ອຍລົງອີກ.

ໝາກກີວີ: ອຸດົມດ້ວຍແຄນຊຽມ ແລະຍັງມີວິຕາມິນຊີ ລູທີນ ແລະແຄໂຣທີນອຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລຸດການເປັນໂຣກຫົວໃຈລົງນໍາ.

ຜັກກາດນາ: ເປັນແຫລ່ງແຄນຊຽມສູງ ຊ່ວຍສ້າງເສີມກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ ເພາະມີສານສໍາຄັນຢ່າງຊັນໂຟລາເຟນ ສານຜລຶກອິນໂດສ ກົດທໍາມະຊາດໂຟລິກ ແລະ ກໍາມະຖັນ.

ໃບຍໍ: ມີວິຕາມິນເອ ໃນຮູບເບຕ້າແຄໂຣທີນສູງຫລາຍ ແລະ ຍັງອຸດົມດ້ວຍແຄນຊຽມສູງເຖິງ 469 ມິນລີກຣາມ ຕໍ່ໃບຍໍນໍ້າຫນັກ 100 ກຣາມ.

ຫົວຫອມໃຫຍ່: ມີທັງທາດແຄນຊຽມ ແມັກນີຊຽມ ຟອສຟໍຣັສ ໂພແທສຊຽມ ກໍາມະຖັນ ຊິລິນຽມ ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ກົດໂຟລິກຟາໂວນອຍ ທີ່ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງຄວາມເສື່ອມຂອງກະດູກ.