ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

8 ສູດເອີ້ນຄືນຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ຊີວິດ

  1. ດື່ມນໍ້າສະອາດເປັນປະຈໍາ ແລະ ລອງເພີ່ມລະດັບຄວາມຄວາມສົດຊື່ນດ້ວຍການຕື່ມນໍ້າໝາກນາວ ຫລືນໍ້າສົ້ມລົງໄປ.
  2. ຢ່າລືມອາຫານເຊົ້າ ຮັບປະໂຫຍດດ້ວຍເມນູສຸຂະພາບຈາກໂຮເກນເຊັ່ນ: ກີວີ, ສະຕໍເບີລີ້ ຫລື ເຂົ້າໜົມປັງໂຮເກນທາດ້ວຍເນີຍຖົ່ວທຳມະຊາດ.
  3. ເຄື່ອງກິນຫລິ້ນລະຫວ່າງມື້ກໍ່ສໍາຄັນ ຈັດເຄື່ອງກິນຫລິ້ນດີໆລະຫວ່າງມື້ເຊັ່ນ ໂຍເກິດ ກັບ ໝາກໄມ້ສົດ, ຖົ່ວສະໝຸນໄພ, ສະຫລັດຜັກ.
  4. ຢຸດຄວາມຄຽດດ້ວຍກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ3 ແຫລ່ງອາຫານເຊັ່ນ ປາແຊວມອນ, ປາທູນ້າ, ເມັດແຟລກ (Flaxseed) ຜັກໃບຂຽວ.
  5. ຢ່າຫລົງລືມແມກນີຊຽມ ມີຫລາຍໃນອັລມອນ ວອນນັຕ ແລະ ຖົ່ວບາຊິວ.


6. ຮັບໂປຕິນໃຫ້ພໍພຽງ
ແຫລ່ງພະລັງງານເຊັ່ນ ຊີ້ນປາ, ຖົ່ວ, ນົມ, ໂຍເກິດ, ໄຂ່ ແລະ ເຕົ້າຮູ້.
7. ເປີດຮັບຄາໂບໄຮເດດຢ່າງມີສະຕິ ເຊັ່ນກິນເຂົ້າໜົມປັງໂຮຫວີດແທນເຂົ້າໜົມປັງຂາວ ກິນເຂົ້າກ້ອງແທນເຂົ້າຂາວ.
8. ຮັບປະລິມານແຄລໍຣີ່ໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະວັນ ກິນອາຫານຈາກຫລາກຫລາຍແຫລ່ງອາຫານ ທັງໂປຕິນ, ໄຟເບີ້, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ.