ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

9 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຕ້ອງ

9 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຕ້ອງ

1 ເສິມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ
2 ປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ
3 ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບ cholesterol
4 ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ
5 ມີວິຕາມິນ ບີ ແລະ ຊີ ຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ
6 ຊ່ວຍຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ
7 ປ້ອງກັນໂລກມະເຮງລຳໄສ້
8 ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ
9 ໃບໝາກຕ້ອງຊ່ວຍຮັກສາໂລກຜິວໜັງ ເຊັ່ນ ຜື່ນ