ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຂ່າວ

ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂະແໜງກະສິກຳລາວ ໃຫ້ທຽບເທົ່າສາກົນ

News
ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມດ້ານວິຊາການເພື່ອເປັນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນລາວ ໃຫ້ມີຄວາມາຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການປະກອບອາຊີບ. ທ່ານນາງ ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ, ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດ ບົວລະພາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາກັດກ່າວວ່າ: ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໃນຄັ້ງນີ້ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທາງບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງບຸກຄະລາກອນໄປຮັບໃຊ້ໃນທຸລະ​ກິດ ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...

ຂ່າວສຽງ

ຂ່າວພາບ

ຂ່າວວິດີໂອ