ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ
( 02 ທັນວາ 1975 – 2020 ) ຢ່າງສຸດໃຈ

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ AM:   MW 567 KHz,  SW 6130 KHz  ເດືອນ 05 ປີ 2019 ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນທິດ
1 5:00-5:30 ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ
2 5:30-6:00 ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ
3 6:00-6:30 ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ອາຊຽນວັນນີ້
4 6:30-7:00 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
5 7:00-7:30 ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ
6 7:30-8:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພັກ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
8 8:00-8:30 ສິ່ງແວດລ້ອມ(ວສລ) ແມ່ແລະເດັກ( ສາທາ) ເຕັກນິກວະທະຍາສາດ
(ຄົນພິການ)
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ
ວສລ
ເພື່ອສຸຂະພາບ
ວສລ
ວັດທະນາທຳລາວ ເຍົາວະຊົນກ້າວໄປ
9 8:30-9:00 ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ(ວສລ) ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ(ວສລ)
10 9:00-9:30 ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງ
ສພຍ
ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງ
ສພຍ
ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
11 9:30-10:00 ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ ບ້ານນາພາເພີນ
12 10:00-10:30 ບ້ານນາພາເພີນ  30″ ບ້ານນາພາເພີນ  30″
13 10:30-11:30 ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
14 11:30-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ
15 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
16 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
17 13:00-14:00 ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ
18 14:00-15:00 ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ
19 15:00-16:00 ອັດສະຖານີ
20 16:00-16:30 ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
21 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ
22 17:00-17:30 ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລຳເລື່ອງ ລຳເລື່ອງ ລຳເລື່ອງ
23 17:30-18:00 ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ
24 18:00-18:30 ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
25 18:30-19:00 ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ ສິນທຳປະຈຳໃຈ
26 19:00-19:30 ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ
27 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ແຜ່ນດິນແມ່ ໂຄສະນາອົບຮົມ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຮັກແຜ່ນດິນແມ່
28 20:00-20:30 ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ສຸພາສິດຕານຸສອນ ສຸພາສິດຕານຸສອນ ຊອກຮູ້ໂລກ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ
29 20:30-21:00 ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ ພາສາຂະແມ
30 21:00-21:30 ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ ພາສາຈີນ
31 21:30-22:00 ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ ພາສາອັງກິດ
32 22:00-22:30 ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ ພາສາຝຣັງ
33 22:30-23:00 ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ ພາສາໄທ
34 23:00-23:30 ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ ພາສ່ຫວຽດນາມ