ສະຫງວນລິຂະສິດ © ສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

   ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ AM:   MW 567 KHz,  SW 6130 KHz  ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ(ປັບປຸງ 08122020)
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນອາທິດ
1 5:00-5:30 ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ
2 5:30-6:00 ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ
3 6:00-6:30 ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ອາຊຽນວັນນີ້
4 6:30-7:00 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
5 7:00-7:30 ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ
6 7:30-8:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X
ຂອງພັກ(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ X ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ(AM&FM) ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ
7 8:00-8:30 ສິ່ງແວດລ້ອມ(ວສລ) ແມ່ແລະເດັກ( ສາທາ) ເຕັກນິກວະທະຍາສາດ(ຄົນພິການ) ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ວສລ ເພື່ອສຸຂະພາບ ວສລ ວັດທະນາທຳລາວ ເຍົາວະຊົນກ້າວໄປ
8 8:30-9:30 ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ(AM&FM) ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ(AM&FM)
9 9:30-10:00 ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
10:00-10:30 ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM) ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ(AM&FM)
11 10:30-11:00 ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ຊອກຮູ້ໂລກ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ
12 11:00-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ
13 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
14 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາລຸງສ້າງ-ລຸງສາ
15 13:00-14:00 ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ
16 14:00-15:00 ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ
ອັດສະຖານີ
17 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
18 17:00-17:30 ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ວັນນະຄະດີຍາມແລງ ລຳເລື່ອງ(AM&FM) ລຳເລື່ອງ(AM&FM)
19 17:30-18:00 ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຊາວກະສິກອນ
20 18:00-18:30 ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ແດນຈຳປາ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
21 18:30-19:00 ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ
22 19:00-19:30 ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ
23 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ເມືອງລາວຄົນລາວ ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(AM&FM) ໂຄສະນາອົບຮົມ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(AM&FM)
ອັດສະຖານີ