ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ AM:   MW 567 KHz,  SW 6130 KHz
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (ປັບປຸງໃໝ່)
ລ/ດເວລາວັນຈັນວັນອັງຄານວັນພຸດວັນພະຫັດວັນສຸກວັນເສົາວັນອາທິດ
15:00-5:30ຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງຂ່າວ ພາສາມົ້ງ
25:30-6:00ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ
36:00-6:30ຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການຂ່າວຕາມເຫດການອາຊຽນວັນນີ້
46:30-7:00ກອງທັບປະຊາຊົນລາວກອງທັບປະຊາຊົນລາວປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກອງທັບປະຊາຊົນລາວກອງທັບປະຊາຊົນລາວກອງທັບປະຊາຊົນລາວກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
57:00-7:30ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ
67:30-8:00ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM)
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM) ໃໝ່
78:00-8:30ສິ່ງແວດລ້ອມ(ວສລ)ແມ່ແລະເດັກ( ສາທາ)ຊີວິດແລະວິທະຍາສາດເພື່ອສຸຂະພາບ
(ແທນ ສິ່ງເສບຕິດ)
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ເພື່ອສຸຂະພາບ
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ວັດທະນາທຳລາວ
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ເຍົາວະຊົນກ້າວໄປ
88:30-9:30ສຽງເພງກາງທົ່ງນາສຽງເພງກາງທົ່ງນາສຽງເພງກາງທົ່ງນາສຽງເພງກາງທົ່ງນາສຽງເພງກາງທົ່ງນາສົ່ງເສີມສິນລະປິນສົ່ງເສີມສິນລະປິນ
99:30-10:00ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍສົ່ງເສີມການສຶກສາຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍສົ່ງເສີມການສຶກສາເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
1010:00-10:30ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດ
1110:30-11:00ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ຊອກຮູ້ໂລກເພື່ອນຊາວໜຸ່ມເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ
1211:00-12:00ເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງເພງກ່ອນທ່ຽງ
1312:00-12:30ຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງຂ່າວພາກທ່ຽງ
1412:30-13:00ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍຍົກບັນຫາມາສົນທະນາຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ປ້າສາ
1513:00-14:00ພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງພາສາມົ້ງ
1614:00-15:00ພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸພາສາກຶມມຸ
ອັດສະຖານີ
1716:30-17:00ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
1817:00-17:30ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ລຳເລື່ອງລຳເລື່ອງ
1917:30-18:00ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ (ໃຫມ່)ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ (ໃຫມ່)
2018:00-18:30ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
(ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ)
ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
(ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ)
2118:30-19:00ລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນວິທະຍຸລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່)ລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່)
2219:00-19:30ຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າຂ່າວພາກຄໍ່າ
2319:30-20:00ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່)ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່)ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່)ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່)ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ອັດສະຖານີ