ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

Lao National Radio

ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຈິງ

AM MW 567 KHz, SW 6130 KHz (AM)

ລາຍການອອກອາກາດ ລະບົບ AM:   MW 567 KHz,  SW 6130 KHz
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (ປັບປຸງໃໝ່)
ລ/ດ ເວລາ ວັນຈັນ ວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ວັນພະຫັດ ວັນສຸກ ວັນເສົາ ວັນອາທິດ
1 5:00-5:30 ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ ຂ່າວ ພາສາມົ້ງ
2 5:30-6:00 ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ ຂ່າວ ພາສາກຶມມຸ
3 6:00-6:30 ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ຂ່າວຕາມເຫດການ ອາຊຽນວັນນີ້
4 6:30-7:00 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
5 7:00-7:30 ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ ຕັ້ງໂມງ-ຂ່າວພາກເຊົ້າ
6 7:30-8:00 ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 11
ຂອງພັກ(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM)
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
(AM&FM)
ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
(AM&FM) ໃໝ່
7 8:00-8:30 ສິ່ງແວດລ້ອມ(ວສລ) ແມ່ແລະເດັກ( ສາທາ) ຊີວິດແລະວິທະຍາສາດ ເພື່ອສຸຂະພາບ
(ແທນ ສິ່ງເສບຕິດ)
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ເພື່ອສຸຂະພາບ
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ວັດທະນາທຳລາວ
ເພື່ອຊາວກະສິກອນ(ໃໝ່)
ແທນ ເຍົາວະຊົນກ້າວໄປ
8 8:30-9:30 ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສຽງເພງກາງທົ່ງນາ ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ ສົ່ງເສີມສິນລະປິນ
9 9:30-10:00 ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງສພຍ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
ເພື່ອກຳມະກອນ
ກຳມະບານ
10 10:00-10:30 ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ທ້ອງຖິ່ນດິນລາວ
(AM&FM) ໃໝ່
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດ
11 10:30-11:00 ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ຊອກຮູ້ວັດທະນາທໍາ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ 30″ ຊອກຮູ້ໂລກ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ
12 11:00-12:00 ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ ເພງກ່ອນທ່ຽງ
13 12:00-12:30 ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ ຂ່າວພາກທ່ຽງ
14 12:30-13:00 ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ຍົກບັນຫາມາສົນທະນາ ຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ ສຽງຈາກແນວລາວສ້າງຊາດ ສົນທະນາ ລຸງສ້າງ-ປ້າສາ
15 13:00-14:00 ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ ພາສາມົ້ງ
16 14:00-15:00 ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ ພາສາກຶມມຸ
ອັດສະຖານີ
17 16:30-17:00 ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຮອບບ້ານຜ່ານເມືອງ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ
18 17:00-17:30 ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ວັນນະຄະດີຍາມແລງ
(ໃຫມ່)
ລຳເລື່ອງ ລຳເລື່ອງ
19 17:30-18:00 ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ (ໃຫມ່) ຄຸນຄ່າແຫ່ງທຳ (ໃຫມ່)
20 18:00-18:30 ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ຊີວິດຕິດພັນສັງຄົມ
(ໃຫມ່)
ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
(ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ)
ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ
(ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ)
21 18:30-19:00 ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນວິທະຍຸ ລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່) ລະຄອນ ຈີນ (ໃຫມ່)
22 19:00-19:30 ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ ຂ່າວພາກຄໍ່າ
23 19:30-20:00 ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່) ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່) ເມືອງລາວຄົນລາວ(ໃໝ່) ຮັກແຜ່ນດິນແມ່(ໃໝ່) ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ເຂົ້່າໃຈມະຕິ 11
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນຈິງ
ອັດສະຖານີ