ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຂ່າວ

ເມືອງອຸທຸມພອນ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ

News
ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ຄະນະກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການມະນຸດລະດັບຊາດ ສົມທົບກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການນໍາຂັ້ນເມືອງ ຂອງເມືອງອຸທຸມພອນ ຈັດກອງປະຊຸມໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ...
ອ່ານຕໍ່
Loading...

ຂ່າວສຽງ

ຂ່າວພາບ

ຂ່າວວິດີໂອ