ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019 ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 19 ແລະ 20 ກຸມພາ ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 7 ເອກະສານສໍາຄັນ ຄື:
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2030;
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປຸງ);
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ);
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ;
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການລົງທຶນ;
ຕໍ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນ ຕົ້ນ ການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມື່ອວາງອອກແລ້ວຕ້ອງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກກັບຕົວຈິງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງຜັງເມືອງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ມີອັນໃດແດ່ທີ່ຖືກລະເມີດ ແລະ ອັນໃດທີ່ພວມຈະມີການລະເມີດ ເພື່ອມີວິທີການສະກັດກັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຜັງເມືອງວາງອອກ ຖ້າມີການລະເມີດແມ່ນໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການວາງແຜນຂະຫຍາຍຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ຄວນຈະຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ກວ້າງຈົນເກີນໄປ, ສໍາຄັນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ໃຫ້ໄປສູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ, ການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງເຮັດໄປຕາມທິດ “6 ສ” ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ​ນອກຈາກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດສັນເຂດພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ດີ, ເປັນຕົ້ນ ເຂດການຜະລິດກະສິກຳ, ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດສໍານັກງານອົງການ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດທໍາການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ສຳລັບໄລຍະເວລາຂອງແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ເປັນຕົ້ນ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຮອດປີ 2050 ພາຍຫຼັງປັບປຸງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍທິດຊີ້ນໍາ, ຈາກກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ແລະ ພິລາລະນາຮັບເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປຸງ). ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ສໍາລັບໂຄງການໃດທີ່ເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານ ເຫັນດີປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ຄື: ❶ ພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າ-ສໍາປະທານ ຫຼື ເຊົ່າດິນ ທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ ຈໍານວນ 201 ໂຄງການ ຊຶ່ງກວມເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 81,879 ເຮັກຕາ; ❷ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງສໍາຫຼວດວັດແທກຕົວຈິງ ເພື່ອອອກແຜນທີ່ດິນລັດ ກ່ອນເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ເພື່ອເປັນເອກະສານໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ສາມາດເກັບຄ່າເຊົ່າ-ສໍາປະທານດິນໄດ້; ❸ ຂໍ້ມູນການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຍ້ອນມີຫຼາຍຂະແໜງການນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕ້ອງມີກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ; ❹ ການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ເຫັນວ່າມີ 240 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ກວມເອົາສາມປະເພດປ່າໄມ້ ຈຶ່ງເຫັນວ່າການວາງແຜນໃນການພັດທະນາໂດຍລວມ ກໍ່ຄື ຂົງເຂດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຕ້ອງເຮັດແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແໜງ ການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້  ❺ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນດາຂະແໜງການ, ຄວນກຳນົດໄວ້ໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງອີງຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ, ພ້ອມທັງ ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຂະແໜງການເງິນ,​ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ, ໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ.
ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາກຳມະສິດທີ່ດິນ, ການອະນຸຍາດຊື້-ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ, ທີ່ມາຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມປະເພນີ ກໍ່ຄື ການກໍານົດຄໍາສັບໃນບາງໝວດບາງມາດຕາ ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ, ເມື່ອປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເປັນລະບົບດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາແກ່ຜູ້ທີ່ຖືຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບປັບປຸງ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຕື່ມຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ການກຳນົດຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງ ປະຊາຊົນ, ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາ, ພາຍຫຼັງມີການຄົ້ນຄວ້າອອກມາແລ້ວຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້. ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຈຸດສຸມ ບໍ່ເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍທຶນ ແລະ ບໍ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ.
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ ❶ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ; ❷ ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ; ❸ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ; ❹ ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ; ❺ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ; ❻ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ; ❼ ການຊໍາລະອາກອນ; ❽ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ❾ ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ❿ ການແກ້ໄຂບັນຫາລົ້ມລະລາຍ, ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ຜ່ານການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນດ້ານຫຼັກການ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ໂດຍມອບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັັດຖະມົນຕີ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2019 ນີ້.
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ, ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງເປັນລະບົບຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງລະບົບງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ, ເປັນລະບົບໃຈກາງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດ. ສຳລັບສະພາບການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນລາຍຮັບຈາກພາສີແມ່ນໄດ້ມາຈາກ (1) ການນໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດແບບອັດຕະໂນມັດ; (2) ລະບົບສະມາດແທັກ; (3) ລະບົບສະມາດວັດ; (4) ລະບົບສະແກນເນີ; (5) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຫັກລົບແຜນການນໍາເຂົ້າຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ; (6) ລະບົບອີເມັດເຕີ; (7) ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ, ຢ້ຽມຢາມຊົ່ວຄາວ (ບ 53); ສໍາລັບລາຍຮັບຈາກການເກັບສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລະບົບ: (1) ລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງ-ມອບອາກອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນລະບົບ ທີເອັມໄອເອສ ແລະ ອີຊີແທັກ; (2) ລະບົບຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແທັກລິດ; (3) ລະບົບສະໜັບສະໜູນອື່ນ ທີ່ພວມກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍາລັງກະກຽມນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບົບຫຼັກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບ ສະໜັບສະໜູນອື່ນຕື່ມອີກ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ; ລະບົບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ຜ່ານທະນາຄານ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ດ້ວຍລະບົບ ຈີພີເອັສ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຈຶ່ງເຫັນດີ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝໃນການເກັບລາຍຮັບ, ​ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ສູ້ຊົນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້.
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການລົງທຶນ, ກອງປະຊຸມ ຖືວ່າ ບັນຫານີ້ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາປະເທດເຮົາ, ສະນັ້ນ ກອງປະຊຸມຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ບົດລາຍງານ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປປັບປຸງ ຕາມການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ: ການກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພັດທະນາລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ສຳລັບວຽກງານໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:
ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຊີ້ນໍາການຟື້ນຟູ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໃຫ້ປະຊາຊົນ, ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖະໜົນຫົນທາງ, ຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ), ການຈັດສັນເຂດຜະລິດ ແລະ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ;
ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ ຢ່າງມີເນື້ອໃນ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ທັງຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃນທົ່ວສັງຄົມ ຢູ່ຫລາຍແຂວງ [ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ກອງພັນທີ 4) ແລະ ສະຫາຍ ສົມດີ ດວງດີ ໄປຮ່ວມຢູ່ວິທະຍາຄານກົມມະດໍາ (ນໍ້າຊ່ວງ)].
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຂອງຫລາຍກະຊວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈິນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ;
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 5 ກົດໝາຍ ເພື່ອຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ້ມຕະຫລາດ ແລະ ການອຸດໜູນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໃນລະດັບຂະແໜງການລວມທັງໝົດ ຫລາຍກວ່າ 165 ສະບັບ;
ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເກັບກໍາສະພາບ ແລະ ຊີ້ນໍາແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາກາເຟຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານກາເຟ ຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຄໍາມ່ວນ; ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X; ການຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ;
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງການຢູ່ປະເທດບຣູໄນ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຊັນ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະພາການຄ້າຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມນີ້, ພາກທຸລະກິດຂອງປະເທດ ບຣູໄນ ກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາ ໂຄງການສ້າງໂຮງ ງານກັ່ນນໍ້າມັນ, ໂຄງການປູກເຂົ້າ ແລະ ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ຮາລານ ຢູ່ປະເທດເຮົາ;
ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2018 ແລະ ຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ປີ 2019 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ, ພ້ອມທັງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພິທີເປີດບຸນວັດພູຈໍາປາສັກ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດ ເຊບັ້ງໄຟ, ຖໍ້າກອງລໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.
ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຫລື ຍັງປະຕິບັດໄດ້ຊ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ SME, ການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດ, ການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນວຽກຈຸດສຸມທີ່ກໍານົດໃນມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ ຜ່ານມາ.

ວຽກງານ ໃນເດືອນມີນາ 2019 ນີ້, ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະນົນ, ການຄ້າຂາຍຜິດກົດໝາຍ, ການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງໃຫ້ໄດ້;
ສຸມໃສ່ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແຕ່ຕົ້ນປີ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 25% ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ຄວນຫຼຸດ 20 % ຂອງແຜນການປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄວກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາໄປແລ້ວ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ລົງເລິກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊີ້ນໍາການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຂອດອຸດຕັນ ແລະ ທ່ວງດຶງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ປະເທດເຮົາບໍ່ເປັນຕົວເລກທີ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງແກ້ໄຂໄວ ແລ້ວລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ເລັ່ງຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງແຜນວຽກຟື້ນຟູ ເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ວຽກທີ່ຈະເຮັດແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຮີບຮ້ອນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ອອກຈາກເຕັ້ນໄປຢູ່ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ ແລະ ອາຄານຮຽນທີ່ໄດ້ມາດຕະ ຖານໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຈັດສັນບ່ອນຜະລິດ ແລະ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນ ທີ່ໄດ້ບຸກເບີກສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ ແລະ ເລີ່ມທຳການຜະລິດ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນລະດູຝົນ ທີ່ຈະມາເຖິງ, ​ ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປັບປຸງ​ການ​ອອກ​ແບບ​ເຮືອນ​ຖາວອນ ​ໃຫ້​ມີຫຼາຍທາງ​ເລືອກທີ່​ເໝາະສົມ ​ແລະ ​ແທດ​ເໝາະກັບ​ຕົວ​ຈິງ, ຮີບ​ຮ້ອນ​ສຳຫຼວດ-ວິ​ໄຈດິນ, ແນະນໍາການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ ເໝາະສົມ, ສະໜອງ​ແນວ​ພັນ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ​ສ້າງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຊົນລະປະທານ​ໃຫ້ແກ່ປະຊຊົນ ເພື່ອໃຫ້​ທັນ​ການ​ຜະລິດ​ໃນ​ລະດູຝົນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍຮັຍ-ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ທຶນ ທີ່ໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລະອຽດ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ທິດທາງການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ງົບປະມານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໂປ່ງໃສ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ເປົ້າໝາຍນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເປັນເຂດຜະລິດ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຈາກ​ດິນ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ ມາ​ເປັນ​ດິນ​ຜະລິດ​ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມກົດໝາຍ​ .
ກະກຽມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກຂັ້ນສູງຂອງຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາຂັ້ນສູງຂອງປະເທດເຮົາ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ລາຍງານສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງໃກ້ຊິດ;
ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມີນາ ເຊິ່ງຈະມີທັງກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນເພື່ອພິຈາລະນາ ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2019 ແລະ ນໍາເອົາບັນດາກົດໝາຍທີ່ຜ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019 ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່.
ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຂໍມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົ່ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນນິຕິກໍາ ຫຼື ແຈ້ງການລະອຽດ ເພື່ອມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມອບໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມປະຈໍາເດືອນມີນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງກໍ່ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ ຫສນຍ ພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນມີນາ. ນອກນີ້, ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍຜັນຂະຫຍາຍຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2019 ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈ ໃສ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 177/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ກໍາມະກອນ, ນັກທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງຍົກສູງ ນໍ້າໃຈເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ໃນທົ່ວວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບ ດ້ານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາ, ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ, ເດັດດ່ຽວສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານກົນອຸບາຍແບ່ງແຍກ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ

 

ໃນໂອກາດທີ່ທີມງານກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບສື່ມວນຊົນຈາກວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ,ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ,ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ແລະ ຫນັງສືພີມວຽງຈັນທາມ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດລະຫວ່າງວັນທີ15ຫາ19ກຸມພາ 2019ນີ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ຫນອງປາຝາ ບ້ານດອນແດງ ເຊີ່ງເປັນຫນື່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດນອນໃນວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການໂຄສະນາກໍຄືຊຸກຍູ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຂົງເຂດນີ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແນໃສ່ດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃຫ້ມາທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວກໍຄືແຂວງສະຫວັນນະເຂດນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ.​ ສໍາລັບຫນອງປາຝາ ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນແດງ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 80ກວ່າກິໂລແມັດ ເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດ ໂດຍປະຊາຊົນທີ່ອາໃສໃນເຂດນີ້ເຊື່ອຖືກັນວ່າ ຖ້າໃຜທຳຮ້າຍປາຝາພາຍໃນຫນອງ ຈະເກີດອຸບັດເຫດ ຫລື ເກີດສີ່ງທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆຕາມມາ.

    

ຫນອງປາຝາມີຄວາມກວ້າງປະມານ300ແມັດ ມີປາຝານ້ອຍໃຫຍ່ ປະມານ400ຫາ500ໂຕ ໂຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດມີອອງຂະຫນາດສຳກະດົ້ງຝັດເຂົ້າ ແລະ ມີນ້ຳ ຫນັກ​50ກິໂລ ພາຍໃນຫນອງປາຝາ ມີຂົວໄມ້ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ເປັນບ່ອນຍ່າງ ຊົມທິວທັດທໍາມະຊາດອ້ອມຮອບ ຫນອງ ມີຫໍພະທີ່ປະດີດສະຖານພະພຸດທະຮູບສັກສິດ ຢູ່ກາງຫນອງ ພ້ອມທັງມີສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ເດດອາລຸນ ແກ້ວວິໄລວົງ

ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ເຄີຍປະສົບບັນຫາໄຟໄໝ້ລາມປ່າເຊີ່ງເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີໝອກຄວັນປົກຄຸມໄປທົ່ວບໍລິເວນ 2 ແຜ່ນດິນ 3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ຊຽງລາຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ເຊິ່ງໝອກຄວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ວມ ແລະ ວິໄສທັດໃນການຄົມມະນາຄົມສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ໄທ ແລະ ໄທ-ລາວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 ນີ້, ການນໍາຂອງ3 ແຂວງ, 2 ແຜ່ນດິນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຮ່ວມກັນຈັດ ງານມະຫາກໍາ ແກ້ໄຂບັນຫາໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະ ໝອກຄວັນ 2 ແຜ່ນດິນ ໄທ-ລາວ ແລະ ລາວ-ໄທ ປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ ສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ພູຊີ້ຟ້າ ຕໍາບົນ ຕັບເຕົ່າ, ອໍາເພີເທິງ, ຈັ່ງຫວັດ ຊຽງລາຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ຝ່າຍລາວ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມລິດ ສີພາວັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ແລະຝ່າຍໄທ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ປຣະຈົນ ປຣະສະກຸນ, ຜູ້ວ່າລາຊະການ ຈັງຫວັດ ຊຽງລາຍ ພ້ອມດ້ວຍການນໍາ ຈັງຫວັດ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນ ຕໍາບົນ ຕັບເຕົ່າ, ອໍາເພີເທິງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຈັດງານມະຫາກໍາ ແກ້ໄຂບັນຫາໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແລະ ໝອກຄວັນ 2 ແຜ່ນດິນ ໄທ-ລາວ, ລາວ-ໄທ ປະຈໍາປີ 2019 ແມ່ນເພື່ອປະສານການຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນຂອງທັງ 3 ແຂວງ 2 ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຂອງທັງສອງປະເທດທີ່ຢູ່ລຽບຊາຍແດນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄຟປ່າ ແລະ ໝອກຄວັນ ຮ່ວມກັນ ແລະ ທັງເພື່ອເປັນການເຊື່ອມສໍາພັນໄມຕີຈິດ, ມິດຕະພາບທີ່ດີຕໍ່ກັນລະຫວ່າງທັງ 2 ປະເທດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ 3 ແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ການນໍາຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແມ່ນໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄຟປ່າ ແລະ ໝອກຄວັນ ຂອງສອງປະເທດ ເຊິ່ງແຕ່ລະທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນຮ້າຍຂອງການເຜົາປ່າ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທໍາມາຫາກິນ, ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຕໍ່ລະບົບການເດີນຫາຍໃຈ, ຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ, ອັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານໃຫ້ທັງ ສອງປະເທດ.

   

ພ້ອມດຽວກັນ, ການນໍາຂອງທັງ 3 ແຂວງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນຂອງທັງສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບຊາຍແດນ ຈົ່ງຮ່ວມໃຈກັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ບັນຫາໄຟປ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີໝອກຄວັນລ່ອງລອຍຕາມອາກາດ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ, ການນໍາ ຂອງທັງ 3 ແຂວງກໍ່ໄດ້ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບ ອຸປະກອນໃນການດັບໄຟປ່າ, ແລະ ເຮັດທົດລອງໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີໄຟໄໝ້ລາມປ່າ.

ໂດຍ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ

ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 ທີມງານກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວກະຊວງ ຖວທ ຮ່ວມກັບ ສື່ມວນຊົນຈາກວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ,ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ແລະ ຫນັງສືພີມວຽງຈັນທາມ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆຢູ່ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທັງເປັນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເດີນທາງເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ ນັບມື້ຫລາຍຂື້ນ.

    

ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 200 ກວ່າກິໂລແມັດ ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເລກ 9 ປະກອບມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ຫໍພິພິທະພັນມູນເຊື້ອຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບລາວ-ຫວຽດນາມ ບັ້ນຮົມລາມເຊີນ 719 ເຂດບ້ານດົງ, ພະເຈົ້າໃຫຍ່ອົງຫລວງ ວັດສີບຸນເຮືອງ, ທາດຄົນ 8 ສອກ, ຄັງເກັບມ້ຽນເງີນເກົ່າສະໄຫມຝຣັ່ງ ເຂດບ້ານເມືອງເຊໂປນເກົ່າ, ຂົວອູ່ຂ້າມນຳເຊໂປນ, ລວມເຖີງຕາດສະໂຄຍ ເຊີ່ງເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມອີກແຫ່ງຫນື່ງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຂ່າວ;ພາບ: ເດດອາລຸນ ແກ້ວວິໄລວົງ

 

ງານບຸນນະມັດສະການຜາສາດຫີນວັດພູຈຳປາສັກມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທິ 2 ຂອງລາວປະຈຳປີ 2019 ໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ທິສະຖານບູຮານວັດພູຈຳປາສັກໂດຍໃຫ້ກຽດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມິທ່ານ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ພ້ອມບັນດາການນຳມາຈາກກະຊວງ, ອອ້ມຂ້າງແຂວງ,ແຂກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະປະຊາຊົນຊາວເມືອງຈຳປາສັກເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນພິທີທ່ານ ບົວທອງ ສຸວັນນະສານ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ງານບຸນນະມັດສະການຜາສາດຫີນວັດພູ ຈັດຂື້ນເປັນປະຈຳທຸກໆປີ,ເພື່ອສືບທອດຮິດຮອງປະເພນີວັດທະນະທຳອັນດີງາມທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານນະການ. ສະຖານບູຮານວັດພູຈຳປາສັກແຫ່ງນີ້ໄດ້ ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນໃນເຄີ່ງສັດຕະວັດທີ 7ແຫ່ງ ຄສ ເຊີ່ງໄດ້ມີການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ສົມບູນຄົບຖວ້ນຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສາສະໜາຮີ່ນດູໃນເມື່ອກ່ອນ, ພາຍໃນງານບຸນນະມັດສະການຜາສາດຫີນວັດພູປີ 2019 ນີ້ ມີຫຼາຍກິດຈະກຳເຊັ່ນ:ງານຕະຫຼາດນັດ ແລະ ວາງສະແດງ ແລະຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທັງໜົດ 322 ຮ້ານ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຜະລິດຕະພັນກະສີກຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າອື່ນໆ. ເພື່ອຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດ 3 ມື້ 3 ຄືນ. ໂອກາດນີ້ທ່ານ ບົວລິນ ວົງພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ປະທານມໍລະດົກແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວໄຂພິທີວ່າ: ການຈັດງານປີນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະ ແລະ ປະຕິສັງຂອນໃຫ້ວັດພູຈຳປາສັກເພີ່ມຄຸນຄ່າມໍລະດົກຍິ່ງໆຂື້ນຕະຫຼອດມາໂດຍດືງດູດການຊ່ວຍເຫຼືອແຫຼ່ງທືນທັງພາຍໃນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະ ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດໃນໂລກຢ່າງກ້ວາງຂ້ວາງ ແລະ ດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາກາບໄຫ້ວ, ສືກສາຄົ້ນຄວ້ານັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ.

   

ໃນພິທີອັນມີຄວາມໜາຍຄວາມສຳຄັນ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ບຸນຖອງ ດິວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ໄດ້ຂື້ນຕັດແຖບຜ້າ, ປ່ອຍປ້າຍ, ລັ່ນກອງ 9 ບາດເພື່ອເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ສັກຂິພີຍານໃຫ້ແກ່ການເປີດງານບຸນນະມັດສະການຜາສາດຫີນວັດພູປີ 2019 ຢ່າງເປັນທາງການ. ຈາກນັ້ນໄດ້ຊົມການສະແດງສີລະປະວັນນະຄະດີຂອງແຂວງຢ່າງຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນເຊັ່ນ: ຟ້ອນນາງອັບສະຣາຈາກນັກຮຽນ ມສ ຈຳປາສັກຈຳນວນ 100 ຄົນ, ຟ້ອນດອກຈຳປາຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນດອນຕະລາດຈຳນວນ 100 ຄົນ, ຟ້ອນສຽງແຄນລາວຂອງນ້ອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໂພນງາມຈຳນວນ 100 ຄົນ ແລະເຕັ້ນປະກອບເພງລາວປະຍຸກຈຳນວນ 300 ຄົນ. ເຊິ່ງແຕ່ລະລາຍການສະແດງໄດ້ສ້າງສີສັນບັນຍາກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານກໍຄືແຂກນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີລາຍການສະແດງຄອນເສີດສອງປະເທດລາວ-ໄທຕື່ມາອີກ.
ຂ່າວ ຍໍພະກິ່ນ ແກ້ວຫາວົງ

ພາບ ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ

ວັນທີ່ 13 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງ​ວ່າການປົກຄອງເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດພິທີສອບເສັງນັກ ຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງ ຊັ້ນ ມ.4 ​ແລະ ມ.7 ປະ​ຈໍາ​ສົກຮຽນ 2018-2019 ຂຶ້ນ ໂດຍພາຍ​ໃຕ້​ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະນິດ ວິລິວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ແປກ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສີພອນ ນັນທະພອນ ວິຊາການຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ​ມີຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ການ​ສອບ​ເສັງ ​ແລະ ນ້ອງ​ນັກ​ສອບ​ທັງ​ໝົດ 100 ກ່ວາ​ຄົນ.

ທ່ານ​ໄຊຍະ​ພອນ ພັດທະນາ ນັກ​ຂ່າວ​ຫ້ອງການ(ສກມ) ​ແປກ​ ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ສົກຮຽນ 2018-2019 ນີ້, ທົ່ວ​ເມືອງ​ແປກ​ມີ​ນ້ອງ​ນັກຮຽນ ທີ່​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ມາ​ສອບ​ເສັງນັກຮຽນ​ເກັ່ງ ຂັ້ນຮຽນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ລວມທັງພາກລັດ ​ແລະ ເອກະຊົນ ມີ​ທັງ​ໝົດ 117 ນ້ອງ, ຍິງ 65 ນ້ອງ ​ໃນຈໍານວນ 21 ໂຮງຮຽນທົ່ວ​ເມືອງ, ມີກໍາມະການເຝົ້າຫ້ອງສອບທັງໝົດ 35 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ສໍາລັບວິຊາທີ່​ນໍາ​ມາສອບເສັງປະກອບມີ: ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ, ​ໃນ​ນັ້ນ ນັກ ຮຽນຄົນໜຶ່ງສາມາດເສັງໄດ້ພຽງວິຊາດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຜ່ານ​ການ​ສອບ​ເສັງຜົນປາກົດ​ວ່າ​: ວິຊາ ຄະນິດສາດ: ຂັ້ນ ມ.4 ຊະນະ​ເລີດ ທ້າວ ສຸກໄຊຊົ່ງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສີບຸນເຮືອງ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ, ຂັ້ນ ມ.7 ຊະນະ​ເລີດ ທ້າວ ມົງເລົ່າ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສ ໂພນທອງ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ; ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ: ຂັ້ນ ມ.4 ຊະນະ​ເລີດ ນາງ ປາໄຫຼ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ 6,7 ຄະ​ແນນ, ຂັ້ນ ມ.7 ຊະນະ​ເລີດ ນາງ ພອນຄໍາ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ; ວິຊາ ເຄມີສາດ: ຂັ້ນ ມ.4 ຊະນະ​ເລີດ ທ້າວ ຫຼ້າລໍ່ ຢົງມາ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ຕ ນາມ້າ ໄດ້ 6 ຄະ​ແນນ, ຂັ້ນ ມ.7 ຊະນະ​ເລີດ ທ້າວ ສຸກວື່ ໄຊຈູ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ.ສ ໂພນສະຫວັນ ໄດ້ 6,5 ຄະ​ແນນ; ວິຊາ ຟີຊິກສາດ: ຂັ້ນ ມ.4 ຊະນະ​ເລີດ ທ້າວ ເຊ່ຍທ່າວ ຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ຊົນເຜົ່າ ໄດ້ 6,8 ຄະ​ແນນ, ຂັ້ນ ມ.7 ທ້າວ ວົງວ່າງ ຈາກ ມ.ສ ຊົນເຜົ່າ ​ໄດ້ 6,4 ຄະ​ແນນ. ຜູ້​ທີ່​ຊະນະ​ເລີດ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ເພື່ອ​ກະກຽມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສອບ​ເສັງ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງ​ຂັ້ນ​​ແຂວງ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ນີ້.

ໂອກາດ​ນີ້ ທ່ານ ສົມສະນິດ ວິລິວົງ ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍ້ອງຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ໃນ​ບັ້ນສອບ​ເສັງ​ນັກຮຽນ​ເກັ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້ ພ້ອມ​ທັງຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄູ​ອາຈານ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ຈົ່ງ​ສືບ​ຕໍ່​ບໍາລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ວາ​ເກົ່າ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້, ສ່ວນ​ນັກຮຽນ​ກໍ​ໃຫ້ຕັ້ງໃຈຄົ້ນ​ຄ້ວາຮໍ່າຮຽນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ​ເພື່ອ​ກະກຽມຄວາມ​ພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມ​ແຂ່ງຂັນ​ສອບເສັງນັກ ຮຽນ​ເກັ່ງຂັ້ນແຂວງ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ນີ້ ​ໃຫ້​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ.

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ກຸມພາ 201 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສມປຊ ໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາລະບົບເລັ່ງລັດ 5 ເດືອນ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທ ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ 2018201 ຂຶ້ນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຫົວໜ້າ ສມປຊ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ຄະນະວິຊາ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ນັກສຶກສາລະບົບເລັ່ງລັດ 5 ເດືອນ ແລະນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງ ຂອງຄູອາຈານ ແລະຕີລາຄາຜົນດີ, ຂໍຄົງຄ້າງ ແລະບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກ ສີຈັນ ສູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມວິຊາການ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ເຖິງຜົນສຳເລັດ ການຄິດໄລ່ຕາມຄະແນນສະສົມຈາກວິ ຊາຮຽນທັງໝົດ ແລະຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຮຽນ; ເຊິ່ງນັກສຶກສາລະບົບເລັ່ງລັດ 5 ເດືອນ ຮຸ່ນທີ XXIII ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນສົກນີ້ ມີຈຳນວນ 54 ທ່ານ, ຍິງ 09 ທ່ານ; ຄັດເລືອກໄດ້ນັກຮຽນເກັ່ງມີວິໄນດີ ປະເພດ I ມີ 15 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ນັກຮຽນເກັ່ງມີວິໄນດີ ປະເພດ II ມີ 28 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ,  ແລະໄດ້ຫ້ອງຮຽນດີເດັ່ນປະເພດ I ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າປະລິນຍາໂທຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ (ປະລິນຍາໂທຮຸ່ນທີ XII, ປະລິນຍາໂທ ພາກຄ່ໍາ ຮຸ່ນທີ IV) ຈໍານວນ 109 ຄົນ, ຍິງ 18 ຄົນ ຄັດເລືອກໄດ້ນັກຮຽນເກັ່ງມີວິໄນດີ ປະເພດ I ມີ 12 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ນັກຮຽນເກັ່ງມີວິໄນດີ ປະເພດ II ມີ 11 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ນັກຮຽນເກັ່ງມີວິໄນດີ ປະເພດ III ມີ 11 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ແລະໄດ້ຫ້ອງຮຽນດີເດັ່ນປະເພດ II ນຳອີກ.

ໃນຕອນທ້າຍພິທີ, ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໂອ້ລົມແກ່ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການຄົ້ນ ຄວ້າວ່າຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຜນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປິດຊຸດຮຽນໃຫ້ກະທັດຮັດແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ແຜນການຮັບນັກສຶກສາທຸກຮຸ່ນທຸກລະບົບທີ່ຈະເຂົ້າມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ສມປຊ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະ ຕິຄຳສັ່ງຂອງພັກລັດທຸກຂັ້ນຕອນ, ຫຼັງຈາກທີ່ຈົບແລະກັບຄືນກົມກອງ ຂໍໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ກຳໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ, ຄົ້ນຄິດ ບັນຫາແລ້ວນຳມາສົມທຽບ ລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະພຶດຕິກຳ ເຊິ່ງທິດສະດີກໍຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ່ວນພຶດຕິກຳກໍຕ້ອງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ, ຄວນເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຕົນເອງ,  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອນໍາໄປຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ປັບປຸງບັນດາຂະແໜງ ການ, ປັບປຸງບັນດາອົງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງພັກລັດເຮົາ ແລະເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງທົ່ວໂລກ.

ໂດຍຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຊີນ​ຂອງ ສົມເດັດ ຊຸນຕານ ຮາຈິ ຮັດຊານານ ໂບນເກຍ ແຫ່ງ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ​ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ແລະ ​ຄະ​ນະ ເດີນ​ທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ປະເທດບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ຢ່າງ​ເປັນທາງ​ການ ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທີ 16-17 ກຸມພາ 2019, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ລາວ-ບຣູໄນ, ເຊິ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2019, ທີ່ ພະລາຊະວັງ ອິດສະຕານາ ນູຣູນ ອີມານ ແຫ່ງ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ​ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ສົມເດັດ ຊຸນຕານ ຮາຈິ ຮັດຊານານ ໂບນເກຍ ແຫ່ງ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ.


ໃນໂອກາດພົບປະຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ປີ ນັບແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນຕົ້ນມາ(27/7/1993-27/7/2018), ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຜ່ານການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມ ຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍດ້ານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ.
ນອກຈາກນີ້, ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນາກັນກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນນຳອີກ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ຈາກ ພະນະທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາຍັງ ສົມເດັດ ຊຸນຕານ ຮາຈິ ຮັດຊານານ ໂບນເກຍ ແຫ່ງ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ພ້ອມທັງເຊື້ອເຊີນ ສົມເດັດ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດອັນເໝາະສົມ . ​ພ້ອມນີ້,​ ພະນະ ທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ບຣູໄນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ແຂວງອັດຕະປື ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.


ພາຍຫຼັງສຳເລັດການພົບປະ, ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ສົມເດັດ ຊຸນຕານ ຮາຈິ ຮັດຊານານ ໂບນເກຍ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ.
ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ໃນພາກທຸລະກິດ, ກໍ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມນັກທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ລາວ-ບຣູໄນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຊີນຊວນໃຫ້ນັກທຸລະກິດບຣູໄນ ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານບຣູໄນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ ສະຫູນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ທຶນການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ກໍ່ຄືການສ້າງສູນສຶກສາສຳລັບເດັກພິການທາງສາຍຕາ, ການປັບປຸງຫ້ອງວາງສະແດງສິນສາຍໄຫມຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍ່ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ພື້ນຖານການຜະລິດ, ໂຮງງານກຸ້ງສີຟ້າ ທີ່ ເມືອງຕູຕົງ ຂອງ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ຕື່ມອີກ.

ບຸນນະມັດສະການພະທາດໂພ່ນປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນແລງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ທີ່ເດີ່ນວັດພະທາດໂຜ່ນເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ,  ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄະນະອໍານວຍການສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ຄະນະອໍານວຍການວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ເຈົ້າເມືອງໆໄຊພູທອງ, ຕະຫລອດເຖິງມວນຊົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄຶກຄື້ນ.
ໃນພິທີ ທ່ານ ຄໍາວິໃສ ຜຸຍຍະວົງ ເຈົ້າເມືອງໄຊພູທອງປະທານຈັດງານບຸນໄດ້ຂື້ນກ່າວ ເປີດງານຢ່າງເປັນທາງການຊິ່ງບາງຕອນ ທ່ານກ່າວວ່າ: ການຈັດງານບຸນນະມັດສະການພະທາດໂຜ່ນປະຈໍາປີ 2019 ຊິ່ງເປັນປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາວແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍຄືຊາວເມືອງໄຊພູທອງທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນປະຈໍາທຸກໆປີເພື່ອເປັນການສຶບທອດມູນເຊື້ອປະເພນີອັນດີງາມ ທີ່ເປັນ ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນມີຫລາຍສີສັນ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມກ້ວາງຂວາງຂອງປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານດັ່ງກ່າວຮັບປະກັນ ໃຫ້ໄດ້ການອະນຸລັກ ຮັກສາການສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນຫລາຍຮຸ່ນຄົນໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງຄົງຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວຕະຫລອດໄປ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃນການໂຄສະນາກ່ານທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງໄຊພູທອງ,ເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເສດຖະກິດທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ. ທ່ານ ຄໍາວິໃສ ຜຸຍະວົງ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງໄຊພູທອງ ຖືວ່າເປັນເມືອງໜຶ່ງໃນດິນແດນແຫ່ງອະລິຍະທໍາທັງນີ້ກໍຍ້ອນທີ່ຕັ້ງຂອງພະທາດໂພ່ນ ເຊິ່ງແມ່ນປູ່ສະນີຍະສະຖານທີ່ມີຄວາມສັກສິດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງຊາວພຸດເວົ້າລວມ ກໍຄືຊາວພຸດທະສາສະນິກະຊົນທີ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືມາແຕ່ບູຮານນະການ.ຊິ່ງຕາມຕໍານານກ່າວໄວ້ວ່າ: ເຈົ້າແມ່ແພງສີໄດ້ພ້ອມໃຈກັນສ້າງພະທາດອົງນີ້ຂື້ນໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດເດືອນ 12 ພສ 118 ສ້າງດ້ວຍຫີນເຂົ້າຈີ່ຫລື ເອີ້ນວ່າ: (ຫີນໝາມໜໍ່) ກໍເປັນທາດອຸໂມງ (ຮູບໂອຂວໍ່າ) ພະທາດອົງນີ້ກວ້າງດ້ານລະ 12 ວາ ສ້າງສໍາເລັດພາຍໃນມື້ໜຶ່ງກັບຄືນໜຶ່ງ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ມີອາຍຸເຖິງ 2.439 ປີ. ສະນັ້ນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ, ເປັນຊັບສົມບັດມິ່ງເມືອງທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ, ໂດດເດັ່ນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອັນລໍ້າຄ່າ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດເຊິ່ງຕິດພັນກັບແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ. ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຊາດລາວ, ຄົນລາວໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ ແລະ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະ ນະທໍາທີສໍາຄັນ ແລະ ມີຊື່ສຽງອີກ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວເມືອງໄຊພູທອງ  ກໍຄືຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ .

ໃນພິທີ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂື້ນລັ່ນຄ້ອງ 9 ບາດ  ຈາກນັ້ນການນໍາພັກ-ລັດກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອເປັນການສັກກາລະບູຊາອົງພະທາດ ເຊິ່ງປີນີ້ເປັນປີທີສອງທີ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກໍານີ້ຂື້ນມາເພື່ອເປັນການບູຊາອົງພະທາດໂພ່ນ. ໃນພິທີຄັ້ງນີ້ຍັງມີຫລາກິດຈະກໍາ ເຊັ່ນ: ການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະງານວາງສະແດງສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫລືໂອດັອບ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງແຂວງຕື່ມອີກ .

ຂ່າວ:  ພັນທະມິດ ວົງສຸທິ

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ກຸມພາ 2019, ທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຂື້ນທະບຽນ, ການກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສະແຫວງ ພູນສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ, ແລະ ໂດຍມີຄະນະນຳຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ ແລະ ນະຄອນ, ພະນັກງານວິຊາການຂອງພະແນກການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສະແຫວງ ພູນສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ພະນັກງານຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານຄວາມປອດໄພຕາມທາງຫຼວງຂອງແຂວງແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020, 2025 ແລະ 2030, ພ້ອມທັງໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ພາຫະນະເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຮັບຮູ້ເຖິງສາເຫດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ,ການນໍາໃຊ້ປ້າຍສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍຕາມທາງຫຼວງ ແລະ ອື່ນໆ, ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງສະຕິຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ໃຫ້ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈາລະຈອນທາງບົກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລ່ວງລະເມີດໄຟອຳນາດ, ປ້າຍສັນຍານຫ້າມຕາມທາງຫຼວງ ເເລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບປອດໄພໃນການສັນຈອນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທາງຫຼວງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ເພື່ອເຮັດແນວໃດຫາວິທີທາງທີ່ເໝາະສົມຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເປັນເຈົ້າການໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕາການເດັດຂາດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ໂດຍ: ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ